De Omgevingswet bestaat uit een 80% cultuuromslag.